Мали оглас: Давање у закуп кино сале у ОШ „Дашо Павичић“

ЈУ Основна школа „Дашо Павичић“ Херцег Нови, о б ј а в љ у ј е ЈАВНИ ПОЗИВ, број  441/ 2023 за прикупљање понуда за давање у закуп кино сале.

1. Предмет закупа: кино сала у објекту матичне школе на Топлој у Херцег Новом, Ул. Пут Партизанских мајки бр. 12, ЛН 463, кат парц. 1300/1 КО Топла.

– Кино сала има површину од 300m²;

– Намјена простора – за одржавање проба разних организација и удружења из области културе, стваралаштва и образовања, првенствено за ученике ове Школе;

2.  Почетни износ цијене закупа: за кино салу у износу од 15,00 еура за сат и по времена седмично;

3. Период закупа – двије наставне године;

Мјесто и вријеме одржавања јавног отварања понуда: Јавно отварање понуда, коме могу присуствовати заинтересовани понуђачи или њихови заступници, одржаће се 16.03.2023. године са почетком у 12,30 сати, у канцеларији Секретаријата Школе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here