Конкурси за оспособљавање за рад Завода за запошљавање

Завод за запошљавање Црне Горе расписује Конкурсе за реализацију Програма „Оспособљавање за рад код послодавца“ и „Оспособљавање за самосталан рад“ за 2023. годину.

Како је саопштено из Завода, оба Програма треба да допринесу повећању запошљивости и запослености за укупно 600 (по 300) незапослених лица са стеченим III и IV нивоом образовања, којима је недостатак радног искуства у подручју рада стечене квалификације нивоа образовања препрека у запошљавању. Учесници ће се уз подршку ментора (један ментор за највише три учесника) оспособљавати у реалном радном окружењу, у трајању од шест мјесеци.

Реализацијом Програма „Оспособљавање за рад код послодавца“, учесници ће стећи радно искуство и унаприједити знања, вјештине, личне, социјалне и методолошке компетенције потребне за самостално обављање послова у стеченом нивоу образовања, а послодавци обезбиједити потребну радну снагу.

Реализацијом Програма „Оспособљавање за самосталан рад“ учесници ће стећи радно искуство и унаприједити знања и вјештине потребне за обављање послова одређеног радног мјеста, а послодавци обезбиједити потребну радну снагу.

Захтјев за реализацију програма оспособљавања за рад код послодавца са пратећим прилозима и са захтјеваном документацијом подноси се у два примјерка, у запечаћеној коверти. Шаље се као препоручена пошиљка или се лично предаје на адресу: Завод за запошљавање Црне Горе, Булевар револуције бр. 5, 81000 Подгорица, са назнаком Комисија за обраду захтјева и утврђивање листе учесника јавног конкурса.

Конкурси су отворени од дана објављивања у средствима јавног информисања, на сајту Завода – http://www.zzzcg.me и огласним таблама бироа рада.

Крајњи рок за подношење захтјева је 24. март 2023. године. Захтјеви који се лично предају могу се доставити Заводу до 15 сати.

Више детаља о конкурсима, као и сва потребна документација, налазе се на сајту Завода за запошљавање.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here