Апел послодавцима да поштују Закон о раду

Због непоштовања закона о раду, посебно у дијелу који се односи на пуно радно вријеме 40 часова у радној седмици, Управа за инспекцијске послове послодавцима, нарочито у трговинама, изрекла је прекшајне налоге.

У протекла три мјесеца, Управа за инспекцијске послове обавила је интензивнију контролу поштовања Закона о раду, посебно у дијелу који се односи на пуно радно вријеме (40 часова у радној седмици).

Углавном послодаваци, нарочито у трговини, нијесу поштовали наведене одредбе, због чега су им за почињене прекршаје изрицане управне мјере и радње (указивање, прекршајни налози и захтјеви за покретање прекршајног поступка). Овако ефикасно дјеловање Управе за инспекцијске послове довело је до поштовања права запослених у смислу увођења међусмјенског рада и смањења броја часова рада у радној седмици од појединих послодаваца.

Апелујемо на оне послодавце који то досад нијесу учинили, да ускладе радно вријеме запослених према одредбама Закона о раду, уз напомену да ће Инспекција рада наставити појачане контроле послодаваца из свих дјелатности, како у погледу поштовања радног времена запослених, тако и у погледу осталих права из рада и по основу рада.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here