Расписан конкурс за подршку издавачкој д‌јелатности

фото: илустрација-Општина Херцег Нови

Конкурс за распод‌јелу средстава из буџета опред‌јељених за издавачку д‌јелатност у 2023. години расписао је данас Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег Нови.

Рок за слање пријава је 30 дана, а на конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имају пребивалиште у Црној Гори, односно  која су у Црној Гори регистрована за обављање д‌јелатности из области културе, осим невладиних организација, јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Општине.

Средства која су буџетом Општине за 2023. годину обезбијеђена за издавачку д‌јелатност, распод‌јељују се првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавају наведене критеријуме: умјетнички квалитет и значај за развој културе, референце реализатора, допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности, допринос подстицају међународног дијалога  и развоју  партнерства, међународна афирмација црногорске културе, допринос очувању традиције  и културне баштине, афирмација перспективних талената, допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом, остваривост буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију, допринос очувању локалних  традиција и наслеђа, као и допринос афирмацији посебног карактера локалног културног амбијента и локалног културног стваралаштва.

Средствима из буџета Општине може се суфинансирати пројекат највише до 50% износа укупних средстава потребних  за његову реализацију. Изузетно, пројекат од нарочитог значаја за Општину  може се суфинансирати у износу већем од 50% од износа укупних средстава потребних за његову реализацију.

Пријаву на конкурс кандидати  су дужни поднијети у пројектној форми уз пратећу документацију наведену у формулару. Пројектну форму у електронској верзији учесници конкурса могу преузети на веб сајту Општине.

О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање, у року од 30 дана од дана закључивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Пријаву на конкурс са прилозима треба доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријату за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком: „Пријава на конкурс за издавачку д‌јелатност“, или непосредно предајом  на грађанском бироу Општине Херцег Нови, на истој адреси.

Текст Конкурса и пријавни формулар можете погледати и преузети на сајту www.hercegnovi.me

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here