Уз велике инвестиције и велике уштеде у Водоводу

Захваљујући сарадњи која је током 2021. године остварена између некадашње Управе за јавне радове, а данашње Управе за капиталне пројекте и Општине Херцег Нови, у Капитални буџет Владе за 2022. годину уврштена су три велика пројекта из области водоснабдијевања и одвођења отпадних вода на подручју Херцег Новог, чија је реализација започета овог мјесеца.

Како је саопштено из предузећа Водовод и канализација ДОО, у току је реализација пројекта уређења шеталишта од некадашњег Ресторана Галеб до парка Виле Галеб (Титове виле), у дужини од око 1300м. Предвиђена вриједност пројекта је 3,5 милиона еура. У склопу реконструкције у трупу шеталишта ће, поред новог колектора, бити постављени и одводи за атмосферске воде и нова хидрантска мрежа.

У току је и повезивање канализационе мреже у Зеленици са главним колектором, трасом од Дома пензионера до магистралног пута, уз санацију комплетне улице у дужини од око 350м, а предвиђена вриједност радова је 145.000 еура. Истовремено ће замјењена водоводна мрежа АЦ ДН 225, предвиђене вриједности 60.000 еура, а радове ће финансирати и изводити херцегновски Водовод.

Трећи пројекат је изградња водоводне мреже на полуострву Луштица. Пројекат вриједности непуних 10 милиона еура представља највећу инвестицију из области водоводне инфраструктуре у овом вијеку у општини Херцег Нови, док је његова реална вриједност немјерљива, јер представља један од главних предуслова за развој Луштице.               

– Поред великих инвестиција, у јануару смо радили и на увођењу новина и побољшања којима желимо да остваримо уштеде и унапредимо пружање услуга. Увођењем двосмјенског система рада у радним јединицама, у којима је обим посла то захтијевао, поред бржег реаговања, драстично је смањен број прековремених сати, као и потрошња горива у односу на исти период предходне године, са тенденцијом даљњег смањивања – наводе из Водовода.

У сарадњи са Телекомом убрзо ће бити уведен Кол центар, који ће 24 сата бити на услузи корисницима услуга Водовода. Коришћењем новог софтверског решења потрошачима ће бити омогућено подношење рекламација, пријава кварова и провјера стања рачуна позивом на један број. Интеракција са потрошачима ће бити побољшана, као и брзина реаговања јер ће од момента пријаве квара до његове санације бити потребно мање времена.

– Истим софтвером ћемо умрежити све сегменте предузећа у јединствен систем, што ће омогућити лакше генерисање података и извјештаја које од нас захтјева Регулаторна агенција и остале надлежне институције. Тиме ћемо постићи и бољу статистичку евиденцију кварова и увид у стање мреже у циљу благовременог планирања санације критичних траса цјевовода – објашњавају из Водовода.

Како информишу, у току је израда новог сајта и апликације за провјеру и плаћање рачуна. У плану је и значајно унапређење система наплате увођењем софтвера за очитавање водомјера који ће користити инкасанти. Кориштењем нове технологије очитавања смањиће се број рекламација јер ће се софтвером осим слике и локације водомјера генерисати и комплетна мапа мреже. Та иновација ће бити увод у пилот пројекат  даљинског очитавања водомјера за стамбене зграде и веће хотеле.

Ово су само неке од новина којима Водовод настоји да унапреди ефикасност пружања услуга потрошачима, а о почетку кориштења нових софтвера јавност ће бити благовремено обавијештена.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here