На Свјетски дан социјалне правде 21,2% грађана Црне Горе у ризику од сиромаштва

Свјетски дан социјалне правде обиљежава се данас, а према подацима Уније слободних синдиката, у Црној Гори је тренутно 21,2% грађана у ризику од сиромаштва, 40 000 грађана раде на црно и не уживају нити једно право из радног односа, нити социјалну заштиту, 44 849 грађана су незапослени.

У саопштењу из УССЦГ наводе да су неспорни позитивни ефекти које су одређене економске мјере у претходном периоду имали на стандард запослених и грађана, као што су дјечији додатак, програм „Европа сад“, накнаде за мајке са троје и више дјеце; бесплатни уџбеници, повећање пензије; ограничење акциза на гориво; ограничење трговачких маржи на одређене прехрамбене производе….

– Социјална правда је много више од тога. Бројни су показатељи који у једном друштву говоре о нивоу постигнутог благостања и социјалне правде. Бројни су показатељи који нам данас, и поред нужних помака, говоре да у Црној Гори морамо још много, упорно и дуго да радимо да досегнемо социјалну правду.

Социјалну НЕправду данас осјећа:

– 40 000 наших грађана и грађанки који раде на црно и који не уживају нити једно право из радног односа, нити социјалну заштиту;

– 44 849 наших грађана и грађанки који су незапослени (од чега су 25 668 жене);

– 16 700 наших грађана и грађанки који на запослење чекају дуже од три године;

– 21,2% наших грађана и грађанки који су у ризику од сиромаштва, а међу њима је дјеце старости до 17 година забрињавајућих 30,5%;

– 67,2% наших грађана и грађанки који не могу да приуште недељу дана годишњег одмора ван куће;

– 31,8% наших грађана и грађанки који касне с плаћањем обавеза (стамбени кредит, станарина, рачун за комуналне услуге…);

– Преко 61 000 наших грађана и грађанки који примају износ минималне зараде у тренутку када износ минималне потрошаке корпе (која не укључује тзв. импутирану ренту!) износи нешто више од 800 еура;

– између 15 и 20 000 наших грађана и грађанки који примају износ испод минималне зараде;

– 8 037 породица и 27 284 чланова њихових породица који примају материјално обезбјеђење породице у износима који нијесу довољни ни за покриће најосновнијих животних потреба;

– све рањиве категорије становништва које не уживају једнак приступ правди, здравственим услугама, тржишту рада.

Како наводе даље, правда и правичност, једнаке шансе за све, владавина права и правна сигурност, правичност, достојанствени услови за живот и рад, солидарност, социјални дијалог као гарант социјалног мира, родна равноправност – нису апстрактни појмови.

– То су вриједности и циљеви којима би требало стално и упорно да тежимо. Њихово достизање значиће поштовање уставног постулата да је Црна Гора држава социјалне правде, а уједно ће бити темељ мира и развоја који су, никад више, потребни Црној Гори, наводе из УССЦГ и подсјећају да је то основ Декларације Међународне организације рада о социјалној правди за праведну глобализацију.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here