Потписан Грански колективни уговор за област управе и правосуђа

Фото: Влада ЦГ

Грански колективни уговор (ГКУ) за област управе и правосуђа потисали су данас министар финансија, мр Александар Дамјановић у име Владе Црне Горе и предсједник Синдиката Управе и правосуђа, Ненад Ракочевић.

Како је саопштено из Министарства финансија, потписивању уговора претходило је низ састанака током којих су заједнички сагледаване могућности унапрјеђења положаја овог дијела јавног сектора, у контексту тренутне социоекономске ситуације, висине инфлације, као и чињенице да су запослени у управи и правосуђу имали ниске зараде. Договор је постигнут са циљем постизања баланса у односу на остале ГКУ.

Новим уговором регулисани су коефицијенти за зараде за све запослене из некадашње групе послова Д (експертско-руководни, експертски и извршни кадар) и истовремено је извршено увећање за око 25%, као и уједначавање зарада у органима управе, судовима, тужилаштвима, за рад на истим или сличним пословима и радним мјестима који захтијевају исти ниво, односно подниво квалификација.

У зависности од макроекономских параметара и лимита потрошње који буду утврђени током текуће и наредне године, сагласно Закону о буџету и фискалној одговорности, размотриће се и могућност додатног увећања коефицијената на зараде од по 10% за 2024. и 2025. годину.

Потписани уговор, први пут предвиђа начин рјешавања стамбених питања државних службеника и намјештеника, док је проценат за прековремени и ноћни рад увећан са 40% на 50%. Такође, први пут је дата могућност да се државним службеницима зарада увећа по основу научног звања магистра, који су ово научно звање стекли до 2017. године, као и за докторе наука.
За запослене у судству и тужилаштву, исплате за приправност и дежурство обрачунаваће се по стварном броју остварених сати приправности и дежурства, умјесто досадашњег процентуалног обрачунавања.

Из Министарства финансија напомињу да је ово прво увећање коефицијената за државне службенике и намјештенике од 2016. године, када је донијет Закон о зарадама запослених у јавном сектору. ГКУ ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе, стога ће око 12 хиљада запослених, дуго очекивано увећање имати већ у фебруарској заради, кроз дјелимично повећање, док ће мартовска зарада бити увећана у пуном износу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here