Нови тендер за изградњу аутобуске станице у Игалу

Општина Херцег Нови расписала је други јавни позив за избор извођача за изградњу аутобуске станице са пратећим садржајима. Вриједност тендера је 4,7 милиона еура без ПДВ-а.

Како је наведено у јавном позиву, радови ће бити изведени према пројекту Агенције за изградњу и развој града. Средства су опредијељена капиталним буџетом Владе Црне Горе и Уговором потписаним између Управе јавних радова (сада Управа за капиталне пројекте) и Општине Херцег Нови.

Тендер је отворен до 16. марта, рок важења понуде је 90 дана од дана отварања, док је рок извршења уговора 20 мјесеци од увођења извођача у посао. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од 15 дана од дана пријаве грађења објекта.

Подсјећамо, нова Аутобуска станица са пратећим садржајима заузимаће површину од око 30.000 квадратних метара. Предвиђена је као цјеловита функционална зона, коју чине зграда терминала, пратећи приземни анекс пословно-комерцијалног садржаја, манипулативни простор за аутобусе, приступна улица са припадајућим паркингом, објекат пратећег пословног садржаја и одржавања са паркингом.

Фото рендери: Агенција за изградњу и развој

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here