Подршка за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства 5.56 милиона еура

Илустрација

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Директорат за плаћања, објавио је Пети Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а II 2014–2020.

Како је саопштено из овог ресора, финансијска подршка за овај јавни позив састоји се од 75% средстава обезбијеђених кроз Инструмент претприступне помоћи за рурални развој Европске уније (ИПАРД), сходно Финансијском споразуму за ИПАРД II 2014-2020 и 25% националних средстава обезбијеђених из буџета Владе Црне Горе.

Износ расположивих средстава за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ за период имплементације ИПАРД II програма 2014-2020, износи 23.166.633,93 еура, док укупан износ расположивих средстава за овај јавни позив износи 5.563.064,85 еура. Средства подршке за спровођење Мјере 3 могу се додијелити за инвестиције чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 40.000€ до 1.500.000€.

Средства подршке из Мјере 3 могу се користити за производњу пољопривредних и производа рибарства прописаних уредбом из сектора прераде млијека, меса, воћа, поврћа и ратарских култура (укључујући житарице, гљиве, печурке, ароматично и љековито биље), маслина, рибе и производа аквакултуре и производње вина.

Средства подршке за спровођење Мјере 3 додјељују се у висини од 50% вриједности одобрених прихватљивих трошкова. Додатна средства подршке од 10% могу се додијелити за дио прихватљивих/одобрених трошкова који се односи на управљање отпадом, нуспроизводима, пречишћавање отпадних вода и искоришћавање отпада.

Захтјев за додјелу подршке и потребна документација доставља се искључиво у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком имена и презимена, односно назива и адресе подносиоца захтјева и напоменом: Не отварати – Захтјев за додјелу подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“, на адресу Министарство пољопривреде, шумарства И водопривреде – Директорат за плаћања, ул.Московска 101, 81000 Подгорица. Захтјев који није поднијет на прописаном обрасцу неће се разматрати.

Захтјев за додјелу подршке подноси се у року од 06. фебруара 2023. године до 06. марта 2023. године. Захтјеви поднијети прије или послије истека овог рока, неће се разматрати.

Документа за Пети Јавни позив за Мјеру 3 можете преузети на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here