Завршена израда пројекта регулације корита дијела ријеке Суторине

Управа за воде Црне Горе и Општина Херцег Нови ће у наредном периоду заједнички радити на реализацији пројекта регулације корита дијела ријеке Суторине, у дужини од око 750 метара. Тим поводом, потпредсједник локалне самоуправе, Мирко Мустур и секретар за комуналне дјелатности, Василије Сеферовић одржали су састанак са директорицом Управе, Весном Бајовић и њеним сарадником, Милом Радовићем, након чега је услиједио и обилазак терена.

Као што је раније договорено, Управа за воде завршила је израду пројекта, који би се одвијао кроз двије фазе. Укупна вриједност пројекта, који је израдила фирма „Експлоринг“ из Никшића, износи око 500 хиљада еура. Обје стране сагласне су да је за реализацију овог пројекта потребно аплицирати за средства из претприступних фондова ЕУ.

Регулација корита ријеке Суторине на предметној дионици, пројектована је у циљу превазилажења постојеће угрожености овог водотока и његовог приобаља, садржане углавном у општој нестабилности корита, мјестимично рушевним обалама и плављењем угроженим приобалним површинама на лијевој и десној обали. Техничко рјешење регулације корита конципирано је усаглашавањем хидротехничких захтјева и техноекономских услова извођења радова.

Новоизграђена обалоутврда дуж обала ријеке би имала задатак да спријечи угроженост катастарских парцела и будућих објеката на њима. Регулационе радове је потребно извести да омогућавају несметан пролаз великих вода, да се спријечи угроженост објеката и обезбиједи сигурност корита и обале од рушења. Планирана израда обалоутврде и насипа на предметној дионици ријеке Суторине ће се градити на катастарским парцелама 4206, 4207, 4225, 4228, 4231, 4233, 4242, 3867, 3714, 3715, 3713, 3712, 4372, 4376, 4377,4378,4387, 4396, 5986/1, 4427,5976, 4303,4304, 4308/1, 4310, 43 16/1, 4316/2, 3044, 3047, 3043, 3042, 3039, 3038, 3037, 3036, 3032, 3031, 3026/2, 3027, 3026/1, 3019. КО Суторина, Херцег Нови.

Из свега произилази да је суштину пројектовања регулације ријеке Суторине на предметној дионици представљала идеја да се за дионицу подложну ризицима од плављења, дефинишу сви елементи корита и протицајни профил, који ће осигурати његову стабилност и омогућити рационалну заштиту приобаља од поплава, поручено је након састанка.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here