Скоро милион еура из касе Морског добра за Херцег Нови у 2023. години

Према плану коришћења средстава, на који је Влада Црне Горе дала сагласност, Јавно предузеће за управљање морским добром у 2023. години у Херцег Новом ће реализовати неколико инфраструктурних пројеката, а издваја се реконструкција и поплочавање Шеталишта пет Даница од Мељина до хотела Плажа, планирана у прошлој години.

За овај пројекат опредјељено је 300 хиљада еура, односно 200 хиљада за прву фазу, као и 18 хиљада за надзор, однодно 12 хиљада за прву фазу.

За реконструкцију јавне расвјете у Херцег Новом Морско добро је опредјелило 220 хиљада еура.

Када је ријеч о изради пројеката и пројектних документација у 2023. години, Морско добро ће финансирати идејно рјешење и главни пројекат за санацију лукобрана Луке Шквер са 25 хиљада, израду документације за санацију жељезничког моста у Зеленици 15 хиљада, израду документације за пјешачку стазу од Змијица до скретања за Кумбор 25 хиљада, затим израду документације за лунго маре на Росама, такође, 25 хиљада.

У плану је и студија техничко-технолошких услова за формирање наутичког сидришта испред бродоградилшне луке Бијела, за шта ће опредјељено 8 хиљада еура.

Проценат учешћа прихода остварених у Општини Херцег Нови у пословном приходу Јавног предузећа током 2022. године износи око 10%, наведено је у документу.

Учешће прихода остварених у општини Херцег Нови у планираном укупном приходу од 7.800.000€ износи 780.000€. Након измирења редовних трошкова пословања јавног предузећа, обим расположивих средстава, у одговарајућем проценту од 10%, за улагање током 2023. године у општини Херцег Нови износи 385.300€.

Морско добро је опредјелило 937.866 хиљада еура за пројекте чија је реализација планирана у 2023. години у Херцег Новом.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here