У ЈАНУАРУ ПРОСЈЕЧНА ЗАРАДА ПОРАСЛА НА 686 ЕУРА

Илустрација

Просјечна бруто зарада у Црној Гори у јануару 2022. године износила је 890 еура, док је просјечна зарада без пореза и доприноса, односно нето, износила 686 еура, подаци су националне Управе за статистику.

Просјечна (нето) зарада у јануару 2022. године у односу на децембар 2021. године забиљежила је раст од 27,7%, док је просјечна (нето) зарада у јануару 2022. године у односу на исти мјесец претходне године забиљежила раст од 29,4%.

Како објашњавају из Монстата, ако се узме у обзир да су потрошачке цијене у јануару 2022. години у односу на децембар 2021. године забиљежиле раст од 1,3%, произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле раст од 26,1%.

Највећи раст по секторима дјелатности биљеже услуге смјештаја и исхране 49,9%, затим умјетност забава и рекреација 43,6%, остале услужне дјелатности 40,9%, здравствена и социјална заштита 38,5% и пословање са некретнинама 37,2%.

У секторима пољопривреда, шумарство и рибарство забиљежен је раст од 33,8%, стручне, научне и техничке дјелатности 33,2%, трговина на велико и трговина на мало 32,2%, информисање и комуникације 30,9%, административне и помоћне услужне дјелатности 30,7%, грађевинарство 24,2%, те финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 24,1%.

Из Управе за статистику објашњавају да се исплата зарада према програму „Европа сад“ искључиво односи на јануар 2022. године. Исплате које се односе на децембар 2021. године и ранији период, а исплаћене су у јануару, обрачунате су по старом програму исплате.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here