ЈЕДИНСТВЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗДРАВСТВЕНИ КАРТОНИ

Министарство здравља усвојило правни оквир Електронског здравственог картона: До налаза и упута на један клик.

-Захваљујући интензивним напорима Министарства здравља, грађани Црне Горе, који имају здравствено осигурање, током ове године ће први пут имати све информације из својих здравствених картона и то преко апликације за мобилне телефоне чија ће израда бити иницирана у наредном периоду. То значи да више нећете морати да чувате налазе, упуте и слично, у фасциклама јер ће вам бити доступни, у сваком тренутку, и то на “један клик”. Министарство здравља Црне Горе је начинило први корак – данас је ступио на снагу Правилник о ближем садржају и начину вођења основне медицинске документације. То је први пут да се у Црној Гори дефинише правна регулатива и садржај Електронског здравственог картона. Након што правне процедуре буду завршене, услиједиће и практична примјена која се очекује у наредном периоду, објашњава Александар Секулић, генерални директор Директората за дигитално здравље у Министарству здравља.

Правилником је омогућено да грађани имају јединствени електронски здравствени картон са подацима из свих здравствених установа, који ће им бити доступни у сваком тренутку.

Електронски здравствени картон пацијента садржи податке са примарног нивоа здравствене заштите о природи болести и здравственом проблему пацијента због којег се обратио изабраном љекару,  податке са секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите о извршеној дијагностици, прегледима и предузетим мјерама у лијечењу, друге податке о здравственој заштити (налази, изјаве, мишљења и сл.), као и податке из медицинске документације која настане током пружања здравствене заштите код других давалаца здравствене заштите или приликом пружања здравствене заштите ван Црне Горе. У јединственом картону наћиће се и подаци из приватних клиника чија доступност би помогла у бржем дијагностиковању одређених болести.

Да би пацијент правовремено добио потребно лијечење најбитнија је координација и размјена информација, у чему ће електронски здравствени картон знатно допринијети и помоћи.

Највећи досадашњи недостатак здравственог система био је електронска неповезаност и немогућност размјене података између установа свих нивоа здравствене заштите због чега су у губитку били пацијенти и грађани Црне Горе.

Усљед таквог недостатка отежана је била и умнногоме успорена размјена информација између изабраних доктора и љекара специјалиста о здравственом стању, обољењима, претходним лијечењима пацијента, а тиме и доступност здравствених података и пацијентима и љекарима што је у неповољан положај доводило пацијенте и грађане, као кључне кориснике цјелокупног здравственог система.

У Министарству здравља у претходном периоду радило пуно у области дигитализације здравства, односно,  на ближем дефинисању садржаја и начина вођења електронског здравственог картона. За кратко вријеме исправљени су недостаци недовољне повезаности и неприступачне размјене података на свим нивоима здравствене заштите о здравственом стању пацијента.

Идеја електронског здравственог картона је да пацијент има одређени сет придружених кључних података о претходним болестима, болестима родитеља, претходним лијечењима и свега што љекари питају када пацијенти одлазе на преглед, што ће бити корисно када се пацијент нађе у Хитној помоћи или код љекара специјалисте. У електронском здравственом картону ће се, између осталог, наћи подаци о хроничним обољењима пацијената, љековима које пију, да ли су алергични на нешто, али и које су крвне групе.

Предност електронског здравственог картона је и у томе што ће информације бити доступне сваком љекару код којег се пацијенти лијече што доприноси бољем лијечењу пацијента, а кроз електронски здравствени картон и интеграцију свих система успоставиће се и бржа и боља комуникација између љекара специјалисте и изабраног доктора у дијелу заказивања специјалистичких прегледа.

Један од приоритета Електронског здравственог картона, поред доступности података грађанима и љекарима, је и сигурност здравствених података грађана, о чему ће се у складу са прописима посебно водити рачуна. Биће утврђено којим подацима приступа пацијент, којим приступа изабрани љекар, како пацијент даје ауторизацију, како изабрани љекар даје ту ауторизацију другим љекарима у систему и остало.

Цијела конзистентност и функционалност овог правилника базира се на неколико елемената, у првом реду видљивост информација, тј. видљивост медицинског стања сваког пацијента који приступа љекару/специјалисти, а такође битна ствар како не би дошло до злоупотребе ових података је да логовање, односно, остављање трагова приступа или евентуалног мијењана  података остаје евидентирано.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here