ВИШИ СУД ПОТВРДИО ОДЛУКУ ОСНОВНОГ О ОДБИЈАЊУ ПОРАВНАЊА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ И ВЕКТРА БОКЕ

Предложено поравнање између Општине Херцег Нови и Вектра Боке АД, због дуга компанје у висини од скоро 2милиона еура није законито, због чега то закључење не може бити остварено. То је пресуда судије Основног суда у Херцег Новом Андрије Маројевића, коју је потврдило Вијеће вишег суда у Подгорици.

У рјешењу је аргументовано да би се оваквим поравнањем измијенио редослед намирења потраживања у стечајном поступку и да би стечајни повјериоци из педходних наплатних редова били онемогућени да своја потраживања остваре кроз поступак стечаја.

Судија Маројевић образлаже да пресуда Привредног суда из 2017. године има дејство према компанији, али и према извршним повјериоцима међу којима је и Општина Херцег Нови, те да је Планом реорганизације по рјешењу овог суда из 2016.године Вектра Боки ад наметнута обавеза да предузима мјере усвојене Планом реогранизације до 31. децембра 2020. Године.

Такође, судија Маројевић налази да су непокретности Вектра Бока АД ХН, кат. парцела бр.197/2 КО Топла и кат. парцела бр.625/2 и 624/3 КО Требесин, уврштене у стечајну масу у смислу чл.103 ст.1 Закона о стечају.

Приликом одлучивања о предлогу странака за поравнање, судија Маројевић је образложио да се усвојени План реорганизације мора реализовати, те да одступање представља незаконито поступање.

Осим тога, судија налази да је вриједност непокретности у поравнању утврдјена у већем износу у односу на План реорганизације. Коначно, како има више стечајних повјериоца, првостепени суд сматра да би Општина Херцег Нови, прије закључења поравнања, као стечајни повјерилац била у обавези да тражи исправку коначне листе утврдјених потраживања.

По мишљењу вијећа Вишег суда у Подгорици, Судија Андрија Маројевић је правилно закључио да су парничне странке дале предлог за закључење судског поравњања, које за посљедицу има располагање странака, која су у супротности са принудним прописима и моралом, због чега је и потврдио рјешење судије Маројевића којим је одбио предлог Општине ХН и Вектра Боке АД за закључње предметног поравнања.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here