ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ МОРСКОГ ДОБРА ПРЕКО ПЕТ МИЛИОНА ЕУРА

Јавно предузеће за управљање морским добром за ову годину је планирало приходе на 8,34 милиона еура. Од тога је за инвестиције и текуће одржавање зоне морског добра предвиђено око 5,23 милиона еура. У Херцег Новом планирана је реконструкција Шеталишта Пет Даница од Мељина до хотела Плажа за шта је опредијељено 212.000 еура, а за реконструкцију јавне расвјете на шеталишту 200.000 еура. За трошкове комуналног и текућег одржавања предвиђено је 290.000 еура.

Радиће се пројектна документација и ревизија за шеталиште од Омладинског парка до ушћа ријеке Суторине у дужини од 1, 6 километара за шта је планирано 48.000 еура. Морско добро је пренијело средства од прошле године у износу 24.000 еура за израду идејног рјешења, главног пројекта и његову ревизију за уређење пјешачке стазе у Зеленици од Жељезничког моста до плаже Змијице и 40. 000 еура за израду студије и идејног рјешења санације лукобрана луке Шквер.

На План коришћења средстава ЈП Морско добро Влада је дала сагласност.

Како је објашњено, трошкови за инвестиционе активности и одржавање зоне морског добра дефинисани су у договору са свим представницима приморских општина.

-У циљу припреме туристичке сезоне за 2022. годину, Морско добро је планирало да за трошкове комуналног одржавања и хортикултурног уређења у свим приморским општинама издвоји око 1,3 милиона еура, док је за извођење хитних интервенција и санација, као и за извођење радова на реконструкцији и санацији објеката обалне инфраструктуре и јавне расвјете планирало 405.000 еура – саопштено је након сједнице.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here