ПРОГРАМИ ЗА 1 415 НЕЗАПОСЛЕНИХ

Завод за запошљавање реализоваће током ове године програме активне политике запошљавања за 1 415 незапослених лица. Ријеч је о програмима за недовољно и неодговарајуће образовање, лица до 30 година живота, жене, припаднике РЕ популације, особе које су на евиденцији дуже од 12 мјесеци и која су остала без посла због пандемије КОВИД 19 , као и друга лица која могу бити укључена у програме активне политике запошљавања, који доприносе повећању запослености.

У оквиру мјере »Подстицаји за предузетништво« предвиђена је реализација програма за незапослена лица која оснивају један од облика обављања привредне дјелатности. Реализација програма додјеле бесповратних средстава треба да омогући самозапошљавање за најмање 50 незапослених, а програмске активности ће бити реализоване кроз пружање стручне и финансијске помоћи незапосленом.

У циљу спровођења мјере „Подстицаји за запошљавање“ планирана је реализација програма субвенционираног запошљавања, у трајању од три мјесеца, за 88 незапослених лица на пословима на отвореном тржишту рада, за послове који би могли бити одрживи и након завршетка трајања субвенције.

Кроз програм „Директно отварање радних мјеста“ планирана је реализација програма јавног рада хуманитарних, едукативних, социјалних, еколошких, комуналних, инфраструктурних садржаја, очувања културних и историјских споменика и програма јавног рада у другим областима од јавног интереса. Реализација програма јавног рада треба да пружи могућност незапосленим лицима да очувају и унаприједе радне способности и повећају запошљивост на отвореном тржишту рада. Програми јавног рада реализоваће се у сарадњи са послодавцима који ће 250 учесника запослити на привременим нетржишним пословима од јавног интереса, у трајању до четири мјесеца, саопштено је из Завода

Током 2022. године биће настављена реализација Пилот пројекта „Активирање жена“ који се спроводи у складу са споразумима закљученим с Међународном организацијом рада у општинама Подгорица, Бијело Поље, Никшић и Беране. Поред тога, реализација овог пројекта је планирана и у приморским општинама. Циљ пројеката је пружање подршке реинтеграцији жена на тржиште рада након Ковид-19.

За особе са инвалидитетом, планирано је да се у мјере професионалне рехабилитације укључи најмање 500 лица (незапослена и запослена лица са инвалидитетом на основу рјешења Комисије за професионалну рехабилитацију); финансирање грант шема за подстицање запошљавања лица са инвалидитетом у циљу отварања нових радних мјеста и запошљавања лица са инвалидитетом по Јавном позиву за подношење предлога пројеката за запошљавање лица са инвалидитетом – грант шема од 25.11.2021.године, у које ће бити укључено најмање 160 лица; додјела субвенција за запошљавање лица са инвалидитетом (бесповратна средства за прилагођавање радног мјеста и услова рада за запошљавање лица са инвалидитетом; кредитна средства под повољним условима за куповину машина, опреме и алата потребног за запошљавање лица са инвалидитетом; учешће у финансирању личних трошкова асистента (помагача у раду) лица са инвалидитетом и субвенције зараде лица са инвалидитетом које запосли).

Завод ће континуирано радити на побољшању квалитета услуга које пружа клијентима кроз услуге посредовања у запошљавању и оглашавања слободних радних мјеста, сарадњу са послодавцима, сезонско запошљавање; информисање, услуге професионалне оријентације, уз истовремено побољшање информационог система. Поред тога, Завод ће кроз учешће у међународним пројектима наставити да се припрема да постане дио европског тржишта рада.

УО Завода усвојио је и годишњи Извјештај о раду у коме пише да су у години за нама настављени негативни трендови у дијелу повећања броја незапослених особа на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе, започети са пандемијом ЦОВИД 19 која је допринијела значајнијем погоршању ситуације на тржишту рада.

БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ

На крају прошле године, на евиденцији Завода налазило се 57.386 незапослених лица, односно 20,79 одсто више него на крају 2020. Стопа регистроване незапослености на крају децембра 2021. била је 24,73 одсто, док је на исти дан претходне године била 4,25 одсто мања.

Током године, послодавци су пријавили Заводу 24.119 слободних радних мјеста, 6,11 одсто више него на исти период 2020.

Према информацијама Пореске управе Црне Горе, посредством Завода је запослено 17.961 лица са евиденције незапослених. Послодавци су највише исказивали потребе за средњошколцима с четвртим нивоом образовања, за лицима са седмим нивоом, као и за за средњошколцима с трећим нивоом образовања. На сезонским пословима, прошле године, је запослено 5.429 радника са евиденције незапослених.

Током 2021. године на евиденцију се пријавило 42.415 лица. Повећан је број новопријављених за 19,94 одсто. Младих до 25 година је било у укупној незапослености 11,93 одсто, а старијих од 50 година 30,5 одсто.

На евиденцији Завода прошле године се налазило 10.934 лица са инвалидитетом, од којих је највише лица регистровано у Беранама, Рожајама и Бијелом Пољу.

Према подацима из Министарства унутрашњих послова, као надлежног за издавање дозвола за привремени боравак и рад странаца, у 2021. је у односу на годину раније, издато шест одсто више дозвола.

Завод је током прошле године реализовао бројне мјера активне политике запошљавања, кроз које је укључено 1.173 незапослених лица са евиденције. Завод је у сарадњи са 241 послодавцем реализовао програме за 1.114 незапослених лица и у сарадњи са три организатора образовања одраслих за 58 незапослених лица.

У владин Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем је било укључено 3.258, од којих је 1.365 лица или у јавном, а 1.893 лица у приватном сектору.

Управни одбор је констатовао да рјешавању неповољних кретања на тржишту рада, која су одраз комплексне ситуације у друштву и привреди, треба приступити на свеобухватан начин, уз учешће свих субјеката чије дјеловање има утицај на тржиште рада. Завод ће иницирати код надлежних органа активности које треба да допринесу смањењу незапослености и повећању запослености на црногорском тржишту рада, саопштено је из Завода.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here