ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ УМАЊУЈЕ ПОРЕЗ

У прошлој години је регистровано 3.800 позива за допуну захтјева за легализацију објеката, који би требало да буду завршени по новом закону о планирању и изградњи. До сада је ријешено свега 13 захтјева, док је 1 250 добило рјешење о прекиду поступка легализације, што не значи да ти објекти неће бити легализовани, када се стекну услови. Сви који су поднијели захтјев за легализацију, имају иста права као власници легализованих објеката, када је ријеч о плаћању пореза, навео је секретар Секретаријата за просторно планирање и изградњу Владислав  Велаш.

– Када је почео  процес  легализације  2018. године  имали смо рок 9 мјесеци и у првом кругу легализације поднесен је велики број  захтјева. У Општини Херцег Нови  у првом кругу поднесено је  5 000 захтјева, док  су 2020. године  измјене закона о планирању и изградњи  утицале на поступак и сви ти захтјеви започети по старом, завршавају се по новом закону. У прошлој години имали смо 3.800 позива за допуну захтјева, који су морали завршити поступак по новом закону. Нисмо можда задовољни како то функционише, како иде. Рјешење по мени није добро, али се мора завршити. До сада смо донијели 13 рјешења о легализацији и 1.250 рјешења о прекиду поступка легализације, у складу са важећим законом.

Људи су прибавили сву документацију која је тражена од њих, која је по закону. Усљед недостатка важећег планског документа или у случају, када се њихов објекат не уклапа у постојећи плански документ, ми чекамо доношење плана генералне регулације или будућег неког плана, који ће препознати њихов објекат. Они су испунили све што је до њих, што је по закону тражено, али прекид  траје све до ступања на снагу неког новог планског документа или неког новог закона, који ће то питање ријешити на други начин, објаснио је Велаш.

Он каже да су грађани доста незадовољни али да се законска рјешења морају поштовати.

– Али није то одбијање. Једноставно морамо поштовати закон, спровести га. Доносимо рјешење о прекиду поступка, а наставак слиједи, када се донесе неки нови плански документ или када се измјени закон. Нису то ни мали трошкови. Не могу да прихватим нека оправдања да власници нелегалних објеката,  четири године  не могу да нађу ревидента или геометра. Једноставно, сви објекти треба да се укњиже, да буду евидентирани у катастру, нашој Пореској управи, да плаћају порезе за те објекте.  И то је новина да им порез неће бити увећан за 20 одсто. Законско рјешење  је ту фер, иако нелагалан објекат плаћаће порез као да је легалан ако је у процесу легализације.Сви који нису поднијели захтјеве за легализацију  има их много, добили су нова рјешења према важећој општинској одлуци која је за њих далеко неповољнија. Апел и сугестија,  иако закон тренутно није најбољи морамо се понашати и поступати у складу са њим, напомиње Велаш.

Чак  90 одсто тих објеката по захтјевима не може се  легализовати, или нису у складу са важећим планским документом, са етажом више, или су прекорачили степен изграђености.

-У Херцег Новом велики проблем је недостактак планске документације, 50 одсто територије је са важећом планском документацијом,  а пола је гдје нема важећи план,  гдје нема могућност за грађење нових објеката и нема могућности  за легализацију.  Тако је процентулно много већи број захтјева, који се не могу  ријешити позитивно у овом тренутку. Али прекид поступка је законито рјешење и много је боље за све да уђу у поступак легализације, него да плаћају износе, који су далеко неповољнији по њих. Та годишња рента или закуп простора је пуно неповољнији, него да уђу у поступак легализације, позвао је Велаш.

Херцег Нови  је прва Општина у Црној Гори, која је донијела Одлуку о годишњој накнади  за коришћење простора:

-Сви нелегални објекти за које су до сада плаћали увећан порез за 20 одсто, ступањем на снагу ове одлуке, престаје њихова обавеза. Они аутоматски плаћају порез, као и легални објекти. Зато је веома битно да објекат буде у поступку легализације, да књиже своје објекте, да ставе терет нелегалног објекта,  јер на тај начин једино их стављамо у исти кош као и легалан објекат,односно, не плаћају увећани порез. За све остале објекте, за које не буде испоштован закон, у обавези су да плађају годишњу  накнаду, која ни мало није повољна. Апелујем  да сви који то нису учинили  поднесу захтјев за легализацију, јер ће много мање плаћати него што плаћају годишњу ренту.

Наплату ради Секретаријат за финансије,односно, локална управа прихода , и по три  или четири пута је неповољнији него када се плаћа легални порез. Обрачунава се  по цијени градње на Црногорском приморју коефицијент је 0,5 до 2 и има једна скала да ли је објекат у првој зони и ту постоји разлика, објашњава Велаш.

Постоји преко 1 500  објеката за које су послали рјешења по овој одлуци и сви они морају да плате порез по увећној стопи.          

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here